Polityka prywatności

Polityka prywatności  Polityka prywatności Konsultantka Oriflame

1. Wypełniając formularz rejestracyjny na www.konsultantka24h.pl jednocześnie akceptujesz Zasady –  Polityka Prywatności na tej stronie, a więc także Regulamin Klubu Oriflame.

2. Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu) zbierane za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie www.konsultantka24h.pl służą tylko i wyłącznie do rejestracji Ciebie w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. jako konsultanta Oriflame

3. Wszystkie podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym dane osobowe nie są przeze mnie przechowywane, ani udostępniane osobom trzecim. Po dokonaniu rejestracji w Oriflame będą usuwane i nie wykorzystywane w żaden inny sposób do innych celów.

4. Zastrzegam sobie możliwość kontaktu telefonicznie lub e-mailowo w celu potwierdzenia danych osobowych i prawidłowej rejestracji w Oriflame , ale także w celu przedstawienia szczegółów współpracy z Oriflame Poland.

5. Każdy użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych,  a więc także usunięcia lub poprawienia ich poprzez kontakt ze mną.

6. Po zarejestrowaniu jako konsultant Oriflame i otrzymaniu numeru konsultanta, osoba przesyłająca dane będzie podlegała polityce prywatności stosowanej przez Orifame Poland.

Oriflame Poland Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoskiej 22 jest administratorem zbioru danych, w którym znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych w Polsce  członków Klubu Oriflame.

Polityka prywatności Oriflame Poland

Oriflame Poland Sp. z o.o. jako administrator danych przetwarza dane osobowe niezbędne do rozliczeń i współpracy z członkami Klubu. W szczególności: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nazwa banku i numer rachunku bankowego, a także nr telefonu, wizerunek, adres poczty elektronicznej.

Właścicielem strony:  www.konsultantka24h.pl   jest:

Grzegorz Michałowski, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem:   

ul. Jana III Sobieskiego 2a/8 14-200 Iława ,                                      

NIP 876-107-79-54    Regon  870280141  

Zastrzegam sobie zmianę Polityki Prywatności, ale podstawowa zasada pozostaje stała oraz niezmienna:

Nie przechowuję i nie udostępniam danych osobowych osobom trzecim, ponieważ wszystkie dane są wykorzystane Wyłącznie w celu rejestracji w Klubie Oriflame jako Konsultantka Oriflame lub Konsultant Oriflame. 

Rejestracja do Oriflame